 © pencariantaksemudahdiduga™ 2011  pencarian tak semudah diduga: Penyakit Wahn

Saturday, March 28, 2015

Penyakit Wahn

Orang yang diberikan nikmat
dunia sering terlalai dan
terleka sehingga hati mereka
terikat kepada kenikmatan
dunia dan cintakan dunia.
Cinta dunia atau hubbu al-
Dunya bermaksud perasaan
hati yang sentiasa terikat
dengan dunia sehingga urusan
berkaitan dengan memalingkan
meraka dari Allah swt dan
kewajipan terhadapnya .
Rasulullah s.a.w menerangkan
bertapa sikap cinta dunia ini
amat merbahaya dalam
;hadisnya
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ -ﻢﻠﺳﻭ : « ﻳﻮﺷﻚُ
ﺍﻷُﻣَﻢُ ﺃﻥْ ﺗَﺪَﺍﻋَﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﻤﺎ
ﺗَﺪَﺍﻋَﻰ ﺍﻷَﻛَﻠﺔُ ﺇﻟﻰ ﻗَﺼْﻌَﺘِﻬﺎ،
ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ : ﻣﻦ ﻗِﻠَّﺔ ﻧﺤﻦ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ؟ ﻗﺎﻝ : ﺑﻞ ﺃﻧﺘﻢ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻛﺜﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻨَّﻜﻢ ﻏُﺜﺎﺀ
ﻛَﻐُﺜَﺎﺀِ ﺍﻟﺴَّﻴْﻞِ، ﻭﻟَﻴَﻨْﺰِﻋَﻦَّ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣِﻦْ ﺻﺪﻭﺭ ﻋﺪﻭِّﻛﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺑﺔَ
ﻣﻨﻜﻢ، ﻭﻟﻴﻘﺬﻓﻦَّ ﻓﻲ
ﻗُﻠُﻮﺑﻜﻢ ﺍﻟﻮَﻫْﻦَ، ﻗﻴﻞ : ﻭﻣﺎ
ﺍﻟﻮْﻫﻦُ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﻗﺎﻝ :
ﺣُﺐُّ ﺍﻟﺪُّﻧﻴﺎ، ﻭﻛﺮﺍﻫﻴَﺔُ ﺍﻟﻤﻮﺕِ »
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
Maksudnya; Akan datang masa
di mana kamu diperebutkan
oleh bangsa-bangsa lain
sebagaimana orang-orang
berebut melahap makanan dari
bekasnya." Para sahabat
bertanya, "Apakah kerana ketika
itu kami sedikit Wahai
Rasulallah?" Rasulullah
bersabda, "Tidak, bahkan ketika
itu sangat ramai tetapi seperti
buih di lautan kerana kamu
tertimpa penyakit 'wahn'."
Sahabat bertanya, "Apakah
penyakit "wahn" itu ya
Rasulallah?" Beliau menjawab,
"Penyakit "wahn" itu adalah
terlalu cinta dunia dan takut
".mati

No comments:

back to top Twitter Bird Gadget