 © pencariantaksemudahdiduga™ 2011  pencarian tak semudah diduga: Super Saiya ke-10™? How Cool is That? [Part 2]

Friday, October 21, 2011

Super Saiya ke-10™? How Cool is That? [Part 2]

Salam alaik semua,
menyambung perbicaraan lalu.. pasti ramai (ye ke ramai ? :P) yang tertanya2 mcm mana nk jadi sampai Super Saiya ke-10 nih??? Senang je.. boleh baca tips2 di bawah~

1)Akidah yang Sejahtera
-memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Swt dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan- ketentuan-Nya. 
-menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya: ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam’ (QS 6:162). 

2)Ibadah yang Sahih
-merupakan salah satu perintah Rasul Saw yang penting, dalam satu haditsnya; beliau menyatakan: ‘shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat.’ 
-dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul Saw yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan.

3)Akhlak yang Mantap
-akhlak yang mulia merupakan sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluk-Nya. 
-dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah Saw diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al- Qur’an, Allah berfirman yang artinya: ‘Dan sesungguhnya kamu benar- benar memiliki akhlak yang agung’ (QS 68:4).

4)Badan yang sihat, kuat dan cergas
-seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fizikalnya yang kuat. Shalat, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat atau kuat, apalagi perang di jalan Allah dan bentuk- bentuk perjuangan lainnya. 
-mencegah penyakit lebih baik daripada mengubati. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi, dan jangan sampai seorang muslim sakit-sakitan. Karena kekuatan jasmani juga termasuk yang penting, maka Rasulullah Saw bersabda yang artinya: ‘Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah’ (HR. Muslim).

5)Berpengetahuan/fikiran yang mantap
 -tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan, kecuali harus dimulai dengan aktiviti berpikir. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Boleh kita bayangkan, betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatkan pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu. 
-Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektualiti seseorang sebagaimana firman-Nya yang ertinya: Katakanlah:samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS 39:9), "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir" (QS 2:219). .

Relaks.. anda baru jadi Super Saiya ke-5, masih ada 5 level lagi sebelum menjadi Super Saiya ke-10! Teruskan membaca, up-to-date dgn upcoming post :-)

Sekian~ :-)No comments:

back to top Twitter Bird Gadget